دفتر ارتباط با صنعت و جامعه

نام و نام خانوادگی: علی عالمیان

مسئولیت:رئیس اداره توسعه فناوری و ارتباط با صنعت

 

  آشنایی با دفتر ارتباط با صنعت و جامعه 

امروزه رشد اقتصادی و توسعه پایدار کشورها در گرو تولید علم و فناوری می‌باشد. یکی از راهکارهای تحقق این مهم، ارتباط مؤثر دانشگاه با صنعت است. به همین منظور، دفاتر ارتباط با صنعت در دانشگاه‌ها تشکیل گردید. این دفاتر علاوه بر تمهید زمینه‌های تعامل این دو نهاد، مسئولیت هدفمند نمودن تحقیقات دانشگاهی با نیازهای صنعت را بر عهده دارند.

 شرح وظایف دفتر ارتباط با صنعت و جامعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلامشهر

- شناسایی و ارزیابی دقیق واحدها و مراکز صنعتی و تماس مستمر با آنها به منظور تخصیص سهمیه‌ها و امکانات موجود برای اعزام کارآموزان .
-
اطلاع رسانی برای برگزاری سمینارها، نمایشگاه‌ها و بازدیدهای علمی و تحقیقاتی .
-
انجام امور برگزاری نمایشگاه‌ها و ارائه دستاوردهای واحد طبق برنامه‌های تعیین شده .
-
تبادل اطلاعات علمی و فنی بین دانشگاه و مراکز صنعتی .
-
ایجاد بانک اطلاعاتی از پتانسیل‌های موجود در دانشگاه و صنایع
- کنترل، نظارت و پیگیری امور مربوط به عقد قرارداد و جذب پروژه‌های صنعتی، تحقیقاتی و خدماتی فی‌مابین دانشگاه و صنعت .
-
دریافت فهرست اولویت‌های عناوین پروژه‌های تحقیقاتی از مراکز صنعتی و تحقیقاتی و ارائه به دانشکده‌های تابعه .
-
دعوت از مسئولین و متخصصین صنایع به منظور بازدید و آشنایی با امکانات واحد
- تنظیم بانک اطلاعاتی از سوابق علمی و حرفه‌ای اساتید و نیروهای فنی شاغل در دانشگاه .
-
پیگیری برای امور انعقاد تفاهم‌نامه‌های کلی با وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها و سایر مراکز تحقیقاتی یا صنعتی .
-
نظارت و کنترل بر انجام امور مربوط به پروژه های  برون دانشگاهی